Skoda Logo istorija

ISTORIJA ZNAKA ŠKODA

Od Laurina i Klementa ŠKODI

1895, L&K su počeli da proizvode Slavia bicikle a kasnije motorcikle u Mladoj Boledlavi. Proizvodnja automobila je pokrenuta 1905.godien. Znak Laurin & Klement krasio je automobile iz Mlade Boleslave do 1925.godine, kada ga je zamenio ŠKODA simmol krilate strele.

1895
1905
1926
1926
1999
2011
2016